سبد خرید خالی می باشد

الهیات سلبی فلوطین

BFiles/books029/b2064
400,000 ریال

موجودی: 30
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

خرید نسخه دیجیتال
وزیری
اول
فارسی
1392
تخصصی
مولف
غلامرضا رحمانی

فلوطین، حکیم الهی و فیلسوف ژرف‌اندیشی که مصری الاصل و مقیم روم بوده بر آن است که آدمی دربارة خداوند صرفاً و منحصراً می‌تواند بگوید او چه چیزی نیست، اما نمی‌تواند بگوید که چگونه چیزی است، یعنی انسان فقط می‌تواند همه صفات را از ذات او سلب نماید، اما نمی‌تواند به ذات او صفتی را نسبت دهد. محسوسات عالم، تصاویر هستی راستین یعنی عقل کلّی هستند و اما خود عقل کلّی و هستی راستین، تصویر فوق هستی است. یگانه سخنی که دربارة خداوند می‌توان گفت آن است که او فوق هستی است. فوق هستی، مصدر و مبدأ هستیِ حقیقی و هستی حقیقی فیض گستردة فوق هستی است. کتاب الهیات سلبی فلوطین که برای شناخت خداوند تعالی از طریق سلب همة چیز از ذات او تألیف شده، دارای دو مقدّمه و دو فصل است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: