سبد خرید خالی می باشد

مدیریت

مبانی اصلاح و تحول نظام اداری ایران
دکتر حسن نوروزی - نعمت مهدوی راد
-20%512,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی
مدیریت اسلامی
محمدحسن نبوی
-20%504,000 ریال موجودی: 19 خرید نسخه چاپی
مدیران و اخلاق اسلامی
محمدعلی حسین زاده
-20%240,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی
مدیریت منابع انسانی
دکتر حسن زارعی متین
-20%128,000 ریال موجودی: 23 خرید نسخه چاپی
مدیریت و سیاست
علی اکبر ذاکری
-20%152,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی