سبد خرید خالی می باشد

مدیریت

مبانی اصلاح و تحول نظام اداری ایران
دکتر حسن نوروزی - نعمت مهدوی راد
-15%544,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی
مدیریت اسلامی
محمدحسن نبوی
-15%535,500 ریال موجودی: 28 خرید نسخه چاپی
مدیران و اخلاق اسلامی
محمدعلی حسین زاده
-15%255,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی
مدیریت منابع انسانی
دکتر حسن زارعی متین
-15%136,000 ریال موجودی: 27 خرید نسخه چاپی
مدیریت و سیاست
علی اکبر ذاکری
-15%161,500 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی