سبد خرید خالی می باشد

مدیریت

مبانی اصلاح و تحول نظام اداری ایران
دکتر حسن نوروزی - نعمت مهدوی راد
640,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی
مدیریت اسلامی
محمدحسن نبوی
550,000 ریال موجودی: 29 خرید نسخه چاپی
مدیران و اخلاق اسلامی
محمدعلی حسین زاده
300,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی
مدیریت منابع انسانی
دکتر حسن زارعی متین
160,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی
مدیریت و سیاست
علی اکبر ذاکری
190,000 ریال موجودی: 30 خرید نسخه چاپی