سبد خرید خالی می باشد

معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی

BFiles/books022/b505
-20%120,000 ریال

موجودی: 30
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
پنجم
فارسی
1376
NULL
NULL
آموزه‌های رضوی، گنجینة ارزش‌مندی است که جنبه‌های گوناگون حیات بشری را در آن می‌توان یافت؛ اثر حاضر«معیارهای اقتصادی» را برای کاوش و پژوهش در آن منبع عظیم برگزیده است. مالکیت، حدود و شرایط آن، پدیدة فقر، علل و عوامل آن، مبارزه با فقر، کار و عمل، تعاون و مددکاری اجتماعی، اخوت اسلامی و خاستگاه اقتصادی آن، مسئولیت دولت، پدیدة سرمایه‌داری، کرامت انسان و حقوق او، موضوعاتی است که این کتاب بدان‌ها پرداخته است. اثر حاضر، برگرفته از کتاب «الحیاة» جلدهای سوم تا ششم است و در واقع، شرح و تفسیری است بر پاره‌ای از مسائل اقتصادیِ مطرح شده در آن.
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: