سبد خرید خالی می باشد

پژوهشی فقهی در موضوع خبر و خبرگزاری

54137_2047835700
330,000 ریال

موجودی: 30
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

رقعی
دوم
فارسی
تخصصی
مولف
جواد فخار طوسی

دانش فقه که پی گیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتناء تامی دارند بر آگاهی های اجتماعی، نمی تواند در قبال خبر که حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی های اجتماعی است، برخوردی خنثی و یا غیر ناظر به ماهیت و کارکرد آن داشته باشد.

در کتاب پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری سعی شده ضمن پرداختن به موضوع شناسی خبر و خبرگزاری، کارکرد خبر و نقش آن در پدیده های فرهنگی، قضایی، حقوقی و ... به حکم شناسی آن نیز پرداخته شود.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: