سبد خرید خالی می باشد

قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی (آسیب ها و بایسته ها)

11701
38,000 ریال

موجودی: 29
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
اول
فارسی
1385
تخصصی
به کوشش
ابراهیم شفیعی سروستانی

اکنون در سومین دهه استقرار نظام اسلامی در ایران، ضروری است که با هدف به ثمر نشاندن گفتمان جدیدی که انقلاب اسلامی در عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان ها مطرح کرد و هم چنین تکمیل نظریه ارزشمند امام راحل؛ در زمینه تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، آسبی ها و چالش هایی که نظام جمهوری اسلامی در زمینه قانون گذاری و اداره جامعه براساس موازین اسلامی با آنها روبه رو است، بررسی و برای حل آنها چاره جویی شود.

باتوجه به آن چه گفته شد، در طرح تحقیقاتی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب ها و بایسته ها سیر تحول و تطور روند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی، مسائل و مشکلات نظری و عملی موجود در این زمینه و هم چنین دیدگاه های متفاوتی که درباره چگونگی قانون گذاری بر مبنای فقه اسلامی وجود داشته، بررسی و تلاش شده است که در حد امکان راه حل هایی برای آسیب ها و چالش های موجود در این زمینه ارائه گردد.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: