سبد خرید خالی می باشد

عرفان عملی

BFiles/books021/b1911
450,000 ریال

موجودی: 25
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
چهارم
فارسی
1389
مولف
سید یحیی یثربی
عرفان عملی بر آن است تا کمالات بالقوة انسان به فعلیت برسد. با تحقق چنین هدفی، امکانات وجودی آدمی چنان رشد و گسترش می‌یابد که همة کائنات در مقایسه با گنجایی درونش به منزلة انگشتری است در بیابانی ناپیداکرانه! و حضرت حق ـ که در کون و مکان نمی‌گنجد ـ در دل و درون چنین انسانی می‌گنجد. این فعلیت، همان ولایت خاصه است. بنابراین هدف عرفان عملی و سیر و سلوک همین است که انسان، کمال شایسته خود را به دست آورده، «انسان کامل» گردد. اثر حاضر در دو بخش، موضوع فوق را کاویده است: بخش اول، کلیاتی دربارة عرفان عملی و نقش و جایگاه انسان. بخش دوم، معرفی و شرح مقامات و منازل سلوک است که مؤلف با سلیقه و مهارت خود، تنظیم کرده است.
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: