سبد خرید خالی می باشد

عرفان نظری

BFiles/Books007/B713
460,000 ریال

موجودی: 25
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

وزیری
نهم
فارسی
1373
مولف
دکتر سید یحیی یثربی
کتاب حاضر، در دو بخش به خوانندگان اصول عرفان نظرى را آموزش مى‏دهد و آنان را با پیدایش و سیر تکاملى آن آشنا
مى‏سازد. در بخش دوم کتاب، مقدمه قیصرى بر شرح تائیه ابن‏فارض -که متنى مختصر و در عین‏حال جامع در این زمینه‏
است- آورده شده. قیصرى از شارحان بزرگ مکتب ابن‏عربى است و این اثر را به منظور معرفى اصول و مسایل عرفانى‏نوشته است.
نویسنده کوشیده است در این اثر نکات جدیدى را مطرح کند و جایگاه واقعى برخى از مسایل و مبانى عرفانى را -که در
کتب پیشینیان ناقص وگاهى با خلط همراه بوده- در معارف بشرى و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را با عرفان یا فلسفه و کلام‏
بنمایاند. وى مسایل فلسفى، عرفانى و کلامى را درهم نیامیخته، کارى که در آثار متفکران اسلام رخ‏داده است.
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: