سبد خرید خالی می باشد

آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی

1137
تماس بگیرید

موجودی: 30
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

رقعی
چهارم
فارسی
تخصصی
مولف
شریف لک زایی
باقر العلوم(ع)

آزادی سیاسی از گفتمان های پراهمیتی است که دانشوران در همه عصرها و دوره ها به آن توجه کرده اند. در روزگار ما نیز فبلسوفان سیاست و اندیشه ورزان به ژرف کاوی در این مقوله پرداخته و آرای گوناگونی ارائه کرده اند. از جمله آن ها دو اندیشمند برجسته اسلامی آیت الله مطهری و بهشتی هستند که نگرگاه ایشان بسیار راه گشاست. کتاب حاضر در چهار فصل؛ فصل اول به مفاهیم نظری آزادی سیاسی پرداخته و در فصل انتهایی دیدگاه های آن دو شهید بزرگوار را می کاود.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: