سبد خرید خالی می باشد

زبان فقه و حقوق

2965_1900954659
2.61904 5 21 Product
-20%240,000 ریال

موجودی: 24
+
خرید نسخه چاپی

مشخصات

رقعی
اول
فارسی
1399
تخصصی
مولف
احمد واعظی

فقه و حقوق اگرچه دانشی هنجاری و مربوط به هدایت و تنظیم رفتارها و مناسبات انسانی است، مانند هر قلمروی دانشی دیگر، موضوع تأملات فلسفی نیز قرار می گیرد. پرسش های برآمده از این قسم تأملات فلسفی، با اسلوب و روش و منابع معرفتی مرسوم در پاسخ گویی به مسائل فقهی و حقوقی میسّر نیست و فلسفیدن و به کارگیری روش های تحلیلی و عقلی خاص خود را طلب می کند.

به همین سبب در کنار دانش فقه و حقوق، نیازمند شکل گیری و فربهی و شکوفایی دانش فلسفه حقوق و فلسفه فقه نیز هستیم.

یکی از محورهای مهم در مباحث فلسفه فقه و حقوق، تأملات فلسفی دربارة زبان فقه و حقوق است.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری: